Translatica, kierunek polsko-angielski
perspektywa rzeczownik, rodzaj żeński;
perspective matematyka, sztuka, przenośne;
view matematyka, informatyka, przenośne;
prospect przenośne;
outlook;
vista matematyka, sztuka, przenośne;
outlook;
prospects;
lookout;
prospect;
look-out;
point of view techniczny;
horizon;
slant;
aspect;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich