Translatica, kierunek angielsko-polski
title rzeczownik;
tytuł;
prawo;
tytułowy;
prawo własności prawo;
napis;
tytuł prawny prawo;
przywilej;
tytuł naukowy szkolnictwo wyższe, szkolnictwo;
nazwa;
rubryka;
akt własności ekonomia, prawo;
tytulik potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
krzta;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich