Translatica, kierunek polsko-angielski
uprawnienie rzeczownik, rodzaj nijaki;
right;
authority;
title;
warrant;
power;
privilege;
freedom;
power;
permission informatyka;
powers;
authority;
entitle;
ability;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich