Translatica, kierunek polsko-angielski
tytułowy przymiotnik;
title;
eponymous literatura;
titled;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich