Translatica, kierunek polsko-angielski
nazwa rzeczownik, rodzaj żeński;
name;
appellation książkowe, oficjalne;
title;
term;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich