Translatica, kierunek angielsko-polski
remit czasownik;
umorzyć;
odpuścić religia;
darować;
odpuszczać religia;
przesyłać prawo;
odsyłać;
zelżeć;
osłabić;
odesłać;
oddać;
wybaczyć;
umarzać;
odraczać;
zwrócić;
ustąpić;
wpłacić;
nadać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich