Translatica, kierunek polsko-angielski
odsyłać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też odesłać
refer;
send back;
return;
remand;
remit;
send;
convey;
commit;
send away;
send off;
resend;
return;
forward;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich