Translatica, kierunek polsko-angielski
odesłać czasownik, aspekt dokonany; zobacz też odsyłać
refer;
return;
send back;
send;
remit;
remand;
referral;
send off;
send away;
commit;
dispatch;
direct;
referral;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich