Translatica, kierunek angielsko-polski
send away czasownik;
odprawić;
odesłać;
odsyłać;
wysłać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich