Translatica, kierunek angielsko-polski
forward czasownik;
przesyłać informatyka, bezpieczeństwo publiczne;
ekspediować informatyka;
wysyłać;
popierać;
przesłać dalej informatyka;
dosyłać;
dosłać;
wysłać;
wysłać;
pędzić;
nadać;
posyłać;
odsyłać;
wspierać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich