Translatica, kierunek angielsko-polski
recede czasownik;
cofać się techniczny;
cofać;
cofnąć;
oddalać;
oddalić;
spadać przenośne;
ustąpić;
oddalać się przenośne;
maleć przenośne;
rzednąć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich