Translatica, kierunek polsko-angielski
cofnąć się czasownik, aspekt dokonany;
recoil;
recede;
move back;
shrink;
back off;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich