Translatica, kierunek polsko-angielski
cofać się czasownik, aspekt niedokonany;
back;
recoil;
move back;
backspace;
flinch;
pull back;
step back;
quail;
ebb;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich