Translatica, kierunek angielsko-polski
pull back czasownik;
cofać;
wycofać;
cofnąć;
odchylać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich