Translatica, kierunek polsko-angielski
zniżkować czasownik, aspekt niedokonany;
recede;
sag;
run low;
bearish;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich