Translatica, kierunek angielsko-polski
print rzeczownik;
druk;
odbitka fotografia, drukarstwo;
odcisk;
kopia kino, fotografia;
rycina;
sztych sztuka;
wydruk włókiennictwo;
ślad;
odbicie;
prasa;
czcionka;
pismo;
perkal;
tkanina drukowana włókiennictwo;
drukowany;
grafika;
dzieło;
odbitka graficzna sztuka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich