Translatica, kierunek polsko-angielski
wydrukować czasownik, aspekt dokonany;
print drukarstwo, włókiennictwo;
letter;
publish;
reprint;
print out;
printed;
run dziennikarstwo;
in print;
print;
pull;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich