Translatica, kierunek polsko-angielski
wydruk rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
printout nauki ścisłe, finanse, handel, informatyka;
hard copy informatyka;
print włókiennictwo;
hardcopy informatyka;
listing;
printed readout informatyka;
printer output informatyka;
output file informatyka;
list print informatyka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich