Translatica, kierunek polsko-angielski
odbicie rzeczownik, rodzaj nijaki;
reflection fizyka, przenośne;
bounce gry, sport, informatyka;
rebound technika;
imprint;
mirror przenośne;
repercussion fizyka;
image przenośne;
reflex fizyka;
shadow;
impress;
rescue;
print;
picture;
reflexion astronomia;
return;
recapture;
reflectance fizyka;
contrecoup medycyna;
bound;
expression przenośne;
burp;
recoil;
reflet astronomia;
parry;
reflected techniczny;
mirroring;
ghost telewizja;
ricochet;
photo;
reflecting astronomia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich