Translatica, kierunek angielsko-polski
joint czasownik;
złożyć slangowe;
łączyć technika;
zestawić slangowe;
spajać;
rodzaj pieczeni slangowe;
fugować;
testować;
rozczłonkować slangowe;
spoić;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich