Translatica, kierunek polsko-angielski
łączyć czasownik, aspekt niedokonany;
connect chemia, medycyna, informatyka, elektryka;
link chemia, medycyna, informatyka;
join informatyka;
combine chemia, medycyna, informatyka;
merge informatyka;
couple chemia, przenośne;
unite;
associate informatyka;
bind chemia, medycyna, informatyka;
compound;
blend;
tie muzyka;
conjunctive anatomia, językoznawstwo;
interconnect techniczny;
bond chemia, medycyna;
interlock;
relate chemia, medycyna, techniczny;
consolidate finanse, handel;
integrate socjologia;
mix kulinaria;
conjoin;
splice przenośne;
engage;
joint technika;
interface;
fuse przenośne;
match;
aggregate;
weld;
mingle;
coalesce;
put through telekomunikacja;
marry przenośne, potoczne, nieoficjalne;
interlink;
concatenate informatyka;
binding;
converge;
meld;
connective biologia, medycyna;
annex;
wed przenośne;
yoke przenośne;
adjoin;
meet;
mate zoologia;
catenate informatyka;
cement;
consort;
connecting techniczny;
collate;
link up techniczny;
piece;
embody;
jugal medycyna;
joining;
federate;
fasten;
unify;
coapt medycyna;
total;
dock kosmonautyka;
uniting techniczny;
glue;
knit;
dovetail;
espouse;
close;
intermix;
brace;
connector;
bonding;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich