Translatica, kierunek angielsko-polski
total czasownik;
sumować ang. brytyjska;
wynosić;
wynieść;
zsumować;
dodawać;
dodać;
zliczać;
zliczyć;
obliczać;
osiągać;
łączyć;
razem;
w sumie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich