Translatica, kierunek angielsko-polski
aggregate czasownik;
gromadzić techniczny;
zbierać techniczny;
agregować techniczny;
sumować;
łączyć;
zebrać;
grupować;
zagregować ekonomia, prawo;
zebrać razem ekonomia, prawo;
skupiać;
liczyć;
wynieść;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich