Translatica, kierunek polsko-angielski
połączyć czasownik, aspekt dokonany;
connect informatyka;
combine przenośne;
join;
unite;
link;
merge;
blend;
ally;
put through telekomunikacja;
associate;
couple przenośne;
aggregate;
match;
mix;
joint;
integrate;
conflate;
bind;
bracket;
get through telekomunikacja;
interface;
marry;
rejoin;
link up techniczny;
united;
fuse przenośne;
interlink;
interlock;
splice przenośne;
relate;
yoke przenośne;
combined;
fasten;
connected;
union;
wed przenośne;
conjunct;
compound;
contact;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich