Translatica, kierunek polsko-angielski
rozczłonkować czasownik, aspekt dokonany; zobacz też rozczłonkowywać
fragment;
partition;
fragmented techniczny;
joint slangowe;
divide;
dissect;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich