Translatica, kierunek angielsko-polski
customer rzeczownik;
klient;
odbiorca informatyka;
gość;
klientela;
nabywca informatyka;
konsument książkowe, oficjalne;
kupujący;
klientka handel;
klienci;
petent techniczny;
konsumentka książkowe, oficjalne;
petentka;
typ potoczne, nieoficjalne;
klient;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich