Translatica, kierunek polsko-angielski
typ rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy, męski rzeczowy;
type potoczne, nieoficjalne;
sort;
kind potoczne, nieoficjalne;
character;
phylum;
breed;
pattern;
fellow;
brand;
nature;
class ang. brytyjska, ang. amerykańska;
model;
mold ang. amerykańska, przenośne;
customer potoczne, nieoficjalne;
mark;
guy potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
cuss;
run;
cast;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich