Translatica, kierunek polsko-angielski
gość rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
guest;
visitor;
guy potoczne, nieoficjalne, wulgarne;
caller;
fellow ang. brytyjska, potoczne, nieoficjalne, wulgarne;
customer;
chap ang. brytyjska, wulgarne;
bloke ang. brytyjska, potoczne, nieoficjalne, wulgarne;
patron;
diner;
guests;
inmate;
cuss ang. brytyjska, wulgarne;
dog;
boarder;
invitee;
cove celownik, potoczne, nieoficjalne;
visitors;
visitant;
hombre potoczne, nieoficjalne;
dude;
fish;
johnny potoczne, nieoficjalne;
bod;
company;
cat;
sojourner;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich