Translatica, kierunek polsko-angielski
odbiorca rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
recipient poczta, informatyka;
receiver poczta, informatyka;
consignee finanse, handel, transport, służby celne;
consumer elektryka;
customer informatyka;
payee;
addressee;
audience;
buyer;
user;
purchaser;
audience;
viewer;
client;
address;
listener;
receptive;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich