Translatica, kierunek angielsko-polski
client rzeczownik;
klient;
klientka;
kliencki;
program-klient informatyka;
nabywca;
odbiorca;
usługobiorca ekonomia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich