Translatica, kierunek angielsko-polski
consumer rzeczownik;
konsument ekologia, książkowe, oficjalne;
odbiorca elektryka;
spożywca;
konsumencki książkowe, oficjalne;
klient;
konsumentka książkowe, oficjalne;
konsumpcyjny książkowe, oficjalne;
konsument;
odbiornik energii informatyka, budownictwo;
klientka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich