Translatica, kierunek angielsko-polski
addressee rzeczownik;
adresat książkowe, oficjalne;
odbiorca;
adresatka książkowe, oficjalne;
adresaci;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich