Translatica, kierunek angielsko-polski
address rzeczownik;
adres;
przemówienie archaiczne;
odezwa;
orędzie;
przemowa;
mowa archaiczne;
adresowy informatyka;
obejście archaiczne;
adres pocztowy informatyka;
odbiorca;
petycja;
adresik;
adresy;
adresat;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich