Translatica, kierunek angielsko-polski
receptive przymiotnik;
chłonny przenośne;
otwarty;
podatny;
odbiorczy;
wrażliwy;
odbiorca;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich