Translatica, kierunek angielsko-polski
cover up czasownik;
ukryć przenośne;
ukrywać przenośne;
tuszować przenośne;
zawalić;
zatuszować przenośne;
zawalać;
zakrywać;
okryć;
zasypać;
skryć przenośne;
skrywać przenośne;
zakryć;
zawiać;
zawiewać;
wyciszać;
zacierać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich