Translatica, kierunek polsko-angielski
ukrywać czasownik, aspekt niedokonany;
conceal;
hide informatyka;
suppress;
secrete;
dissemble;
obscure;
disguise przenośne;
mask przenośne;
cover up przenośne;
veil przenośne;
hold back;
harbour ang. brytyjska;
withhold;
ensconce;
cover;
skulk;
shroud;
hidden;
be in hiding bezpieczeństwo publiczne;
hide away;
bury;
hidden;
cache;
stash;
submerge przenośne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich