Translatica, kierunek polsko-angielski
przykrywać czasownik, aspekt niedokonany;
cover;
cover up;
roof;
shroud;
covering;
overlap;
cover in;
overlie;
blanket;
mantle;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich