Translatica, kierunek polsko-angielski
zacierać czasownik, aspekt niedokonany;
efface;
blur;
rub;
slur;
dim;
seize;
wear away;
fade away;
malt;
blot out;
fade;
zap;
seize up technika;
chafe;
cover up;
wear off;
foil;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich