smart

Słownik angielsko-polski PWN

smart [smɑːt Wymowa] przym. BrE elegancki; AmE bystry; INFORM inteligentny
smart card karta chipowa

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

The Hong Kong companies are
Smart
Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. Technical management of the vessels is carried out by...

Przedsiębiorstwa z Hongkongu to:
Smart Day
Holdings Ltd, System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. Technicznym zarządzaniem statkami zajmuje się obłożone...
The Hong Kong companies are
Smart
Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. Technical management of the vessels is carried out by EU-sanctioned Soroush Saramin Asatir (SSA).

Przedsiębiorstwa z Hongkongu to:
Smart Day
Holdings Ltd, System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. Technicznym zarządzaniem statkami zajmuje się obłożone sankcjami UE Soroush Saramin Asatir (SSA).

The Hong Kong companies are
Smart
Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.

Przedsiębiorstwa z Hongkongu to:
Smart Day
Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.
The Hong Kong companies are
Smart
Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.

Przedsiębiorstwa z Hongkongu to:
Smart Day
Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.

The Hong Kong companies are
Smart
Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.

Przedsiębiorstwa z Hongkongu to:
Smart Day
Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.
The Hong Kong companies are
Smart
Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.

Przedsiębiorstwa z Hongkongu to:
Smart Day
Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.


Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich