Translatica, kierunek polsko-angielski
błyskotliwy przymiotnik;
brilliant;
bright;
witty;
flashy;
sparkling;
scintillating przenośne;
flash;
lambent;
keen przenośne;
gaudy;
smart;
tinsel;
natty;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich