Translatica, kierunek polsko-angielski
rozgarnięty przymiotnik;
brainy;
smart;
sharp-witted potoczne, nieoficjalne;
bright potoczne, nieoficjalne;
clever ang. brytyjska;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich