Translatica, kierunek polsko-angielski
elegancki przymiotnik;
elegant;
smart;
chic;
dapper;
posh;
stylish;
dressy potoczne, nieoficjalne;
dandy;
debonair;
dainty;
neat;
gallant;
spruce;
classy;
sleek;
swell;
swanky potoczne, nieoficjalne;
genteel;
polished;
flossy;
natty;
swish potoczne, nieoficjalne;
tasty;
graceful;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich