Translatica, kierunek niemiecko-polski
bekannt machen czasownik;
ogłosić;
zapoznać potoczne, nieoficjalne;
obwieścić książkowe, oficjalne;
obwieszczać książkowe, oficjalne;
roznosić;
zaznajamiać ekonomia, książkowe, oficjalne;
wtajemniczać książkowe, oficjalne;
zapoznawać potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich