Translatica, kierunek polsko-niemiecki
ogłaszać czasownik, aspekt niedokonany;
annoncieren techniczny;
anzeigen;
erklären;
publizieren książkowe, oficjalne;
vermelden;
angeben ekonomia;
kundtun;
ausrufen;
anmelden ekonomia;
ergehen;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich