Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zaznajamiać czasownik, aspekt niedokonany;
bekannt machen ekonomia, książkowe, oficjalne;
vertraut machen książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich