Translatica, kierunek niemiecko-polski
Verein rzeczownik, rodzaj męski;
klub;
związek;
zrzeszenie ekonomia;
zjednoczenie ekonomia;
federacja;
zgoda;
ferajna;
bractwo religia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich