Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zrzeszenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
Verband ekonomia;
Vereinigung ekonomia, prawo;
Verein ekonomia;
Bund;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich