Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zjednoczenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
Einigung ekonomia, polityka;
Verein ekonomia;
Verband ekonomia;
Integration polityka;
Union ekonomia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich