Translatica, kierunek niemiecko-polski
Grundsatz rzeczownik, rodzaj męski;
zasada;
aksjomat matematyka;
podstawa;
reguła;
grunt;
pewnik techniczny;
przepis;
prawo;
maksyma;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich