Translatica, kierunek polsko-niemiecki
grunt rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Boden przenośne;
Grund;
Erdboden;
Grundlage;
Erdreich;
Erde;
Basis;
Land;
Land;
Hauptsache potoczne, nieoficjalne;
Grundsatz;
Gelände;
Fundament;
Lande;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich